Associeret partner, Mads de Blanck

Mads

E-mail: mads@diosconsulting.dk
Tlf. +45 24258481
LinkedIn Profil

Mads de Blanck er uddannet cand.merc.jur og Associeret partner i Dios med fast base på vort kontor i Bruxelles, Rue Berckmans 82, 4. Sal, 1060 Saint-Gilles, Bruxelles.

Mads har en erhvervsmæssig baggrund fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervsministeriets departement, Nordea Corporate and Institutional Banking og Teleselskabet Hi3G Denmark.

Kompetencefelter

  • Implementering af GPDR-compliance
  • KYC og AML due diligence.
  • Public affairs og erhvervs- og forbrugerspørgsmål
  • Procurement og forhandlingsforhold/leverandørkontrakter, databehandleraftaler, m.m.
  • Erfaring med at følge lovgivningsprocessen og indgå i interessevaretagelse omkring ny EU lovgivning
  • Design og udvikling af organisering og struktur