CASES

Her kan du læse et udvalg af Dios Consultings cases indenfor vores serviceområder:

Lean inspireret forløb i kommunal enhed

Dios Consulting har bistået en kommunal enhed med et Lean inspireret forløb, der havde til formål at skabe overblik over arbejdsopgaverne i enheden samt synliggøre måder hvorpå arbejdsopgaverne kunne organiseres “smartere”. Læs mere

Organisationsudvikling i fusioneret kundecenter

Dios Consulting har bistået en statslig styrelse med at klargøre  i dets nye fælles kundecenter til at varetage dets opgaver hurtigere, bedre og billigere, samt sikre samspil mellem enhederne i kundecenteret og den resterende styrelse. Læs mere

Lean træning i statslig styrelse

Dios Consulting har bistået en statslig styrelse med at arbejde med Lean principperne og målrettet at anvende udvalgte værktøjer fra Lean værktøjskassen. Læs mere

Økonomianalyse og effektivisering i brancheorganisation

Dios Consulting har hjulpet en brancheorganisation med at få skabt et stærkt grundlag for prioritering af aktiviteter og ressourcer samt beslutning om opgavefokusering og effektivisering. Læs mere

Strategi for modernisering og effektivisering af statslig styrelse

Dios Consulting har hjulpet en statslig styrelse med implementering og udvikling af en strategi for modernisering og effektivisering. Læs mere

Fælles tværgående strategi for trafikinformation i hovedstadsområdet

Dios Consulting har bistået omkring udvikling af en strategi for en fælles tværgående trafikinformation i hovedstadsområdet, der satte fokus på kundens behov og den hele rejse. Læs mere

Organisationsanalyse og -design i kommunale jobcenter

Dios Consulting har bistået et kommunalt jobcenter med organisationsanalyse og anbefaling til nyt organisationsdesign, der understøtter realisering af faglige, administrative og ressourcemæssige synergier. Læs mere

Organisationsudvikling på det specialiserede kommunale område

Dios Consulting har hjulpet to kommuner med systematisk at arbejde med organisering, struktur og styring med fokus på at skabe en positiv forandringskultur. Læs mere

Ledelsesudvikling på fusioneret erhvervsskole

Dios Consulting gennemførte ledelsesudvikling på en fusioneret erhvervssole og hjalp skolen med at skabe en samarbejdsorienteret ledelsesmiljø og arbejdsmiljø. Læs mere

Driftsledelsesudvikling i kommunal forvaltning

Dios Consulting bistod en kommunal forvaltning med at styrke driftsledelse og målstyring igennem ledelsesudvikling for afdelingsledere og teamchefer.
Læs mere´

Effektivt samarbejde mellem myndighed og udfører

Dios Consulting har hjulpet en kommune med at styrke samarbejdet mellem visitation og udførende enhed og derigennem skabe mere effektive arbejdsgange samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere