Dios Consulting styrker den associerede partnerkreds med Simone Salung

Dios Consulting styrker igen partnerkredsen med kompetencer indenfor både den offentlige sektor, IT-sektoren og energisektoren. Cand.mag. og HD (O), Simone Salung er pr. 1.3.20, tiltrådt som Associeret Partner, og bibringer både yderligere analyse- og metodekapacitet samt erfaring fra udvikling af organisationer fra centrale sektorer, som Dios i en lang årrække har samarbejdet med. Desuden har Simone – lige som Associeret Partner Mads DeBlanck – god erfaring med GDPR-analyse og implementering i flere sektorer. Simone er desuden ekstern lektor på CBS.