EFFEKTIVISERING OG LEAN

Offentlige organisationer, servicevirksomheder og medlemsorganisationer står overfor markante udfordringer i et krydspres fra knappe ressourcer kombineret med stadig stigende krav fra borgere og interessenter. Der skal leveres øget service, hurtigere betjening og bedre kvalitet for de samme eller færre ressourcer samtidig med at medarbejderne trives. Opgaveløsningen skal skabe en værdi for kunder og interessenter der står mål med omkostningerne. Derfor bør ressourcerne fokuseres så ydelserne frembringes ressourceeffektivt. Det stiller krav til en solid, proaktiv økonomi og aktivitetsstyring og effektiv drift.

Hos Dios Consulting bistår vi med effektivisering og Lean der medvirker til forbedret service og kvalitet, øget effektivitet og produktivitet i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø. Vi lægger i vores bistand vægt på at analyser, værktøjer og sprog er tilpasset og doseret til organisationens opgaver og kultur, på involvering af medarbejderne og mellemledere samt forankring i topledelsen. Vores erfaring viser at det skaber de bedste og mest varige resultater for vores kunder. Vi bistår med også til at skabe accept omkring et faktabaseret beslutningsgrundlag, der udfordrer af organisationens gængse opfattelser og fremmer forandringer og kulturskifte.

Indenfor effektivisering og Lean arbejder Dios Consulting særligt med følgende:

  • Lean i administration og service (PDF-produktblad)
  • Lean på social-, uddannelses- og sundhedsområdet
  • Optimering af organisationens processer og organisering
  • Effektiviserings- og økonomianalyser (PDF-produktblad)
  • Effektivt og fokuseret opgaveløsning
  • Driftsledelse (PDF-produktblad)
  • Uddannelse af Lean-agenter/forandringsagenter

Dios Consultings kunder indenfor effektivisering og Lean er bl.a. Ankestyrelsen, Dansk Sundhedsorganisationers A-kasse, Dansk Sygeplejeråd Erhvervsskoler, Forsikring og Pension, HK Danmarks A-kasse, Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune, Statens Administration/ Økonomistyrelsen, Solrød Kommune, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Læs mere i de 3 cases: