Kære dataansvarlige – Kridt skoene!

Dataansvarlige i private og offentlige institutioner vil gøre klogt i, at holde vedvarende fokus på persondatabehandling i organisationen – Mads De Blanck CM. (Jur.) har skrevet om, hvad man som leder bør tænke over: Kære dataansvarlige – Kridt skoene!