LEDELSESUDVIKLING OG HR

Organisationer og virksomheders resultater og udvikling er direkte sammenhængende med ledelsens præstationer, både de drifts- og tilpasningsmæssige (management) og udviklings- og fornyelsesmæssige (lederskabet) opgaver. Professionalisering og udvikling af ledelseslaget er derfor en nøgle til organisationens og virksomhedens succes. Dios Consulting designer og gennemfører ledelsesudvikling og – rådgivning, både som en del af projekter og som selvstændige forløb, der baser på følgende grundprincipper:

 • At ledelsen og organisationen, med afsæt i aktuelle problemstillinger og udviklingsbehov, får tilført den nødvendige viden, gennem udviklingsmiljøer, workshops, camps, seminarer, sparring og andre udviklingsaktiviteter
 • At de metoder, teorier og værktøjer, som deltagerne bliver præsenteret for omsættes til praksis gennem Action Learning og cases, der tager udgangspunkt i organisations konkrete behov for ledelses- og organisationsudvikling.
 • At klarhed i ledelsesansvar, klarhed over opgaver og roller på hvert ledelsesniveau samt målinger af ledelsesperformance og -resultater er vigtige afsæt for målrettet ledelsesudvikling

Indenfor ledelsesudvikling arbejder Dios Consulting særligt med følgende:

  • Strategisk HR og rekruttering
  • Forandringsledelse
  • Værdiskabende HR (PDF-produktblad)
  • Lean ledelse
  • Ledelsesrådgivning og sparring
  • Ledelsesniveauernes ansvar, opgaver og tidsforbrug, roller og kvalifikationer
  • Ledelsesgrundlag: Værdier og lederadfærd
  • Lederudviklingsforløb baseret på action-learning og cases
  • Lederevalueringer (PDF-produktblad)

Dios Consulting har blandt arbejdet for følgende kunder inden for ledelsesudvikling: Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen, Coop Danmark, Erhvervsskolen CELF, Dansk Energi, Københavns Kommunes Socialforvaltning, Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Roskilde Kommune, Statens Administration/ Økonomistyrelsen, Rosti, Trafikstyrelsen, Transportministeriet og Vejdirektoratet. Læs mere i de 2 cases: