Velfærdsinnovation

Velfærdsinnovation er allerede på dagsordenen i den både den offentlige og den private sektor. Hos Dios Consulting arbejder vi med og er optaget af at fremme velfærdsinnovation. Det er en vigtig del af de danske vækstmuligheder og for den offentlige sektor er det en nødvendighed i en tid med nye krav, opgaveglidning og stadigt strammere budgetter. Innovation bliver nøgleordet i den videre udvikling af den offentlige velfærd og præsenterer en ny udviklingsorienteret dagsorden frem for en overlevelsesdagsorden.

Velfærdsinnovation kan være teknologisk innovation, men i vores øjne er der i ligeså høj grad et innovationspotentiale i både den konkrete ydelse samt de processer der knytter sig til velfærden. Særligt i de borgernære ydelser er der plads og behov for nye tanker og muligheder. Vi tror på at et endnu større fokus på innovation vil skabe mere værdi for pengene, tilfredse borgere og skabe øget trivsel og energi på de offentlige arbejdspladser.

Dios Consulting har arbejdet med innovation i flere kommuner samt i universitetsverdenen og her kan du læse mere omkring vores tilgang til emnet (PDF-produktblad)

Dios Consulting har bl.a. arbejdet med nye innovative velfærdsløsninger i den kommunale socialpsykiatri. Se filmen fra konferencen “Nye veje for de socialpsykatriske tilbud – et medarbejderdrevet innovationsprojekt” som blev afholdt som afslutning på projektet her

Samtidig søger vi hele tiden at blive klogere og udfordret på de nye områder og søger derfor inspiration forskellige steder. I øjeblikket er vi særligt inspireret af innovationsarbejdet hos IDEO der gennem en designorienteret tilgang skaber helt nye borgerorienterede løsninger for den offentlige sektor i udlandet – se blandt andet denne case fra Singapore http://www.ideo.com/work/business-process-redesign/ .

Derudover læser vi med stor interesse den nye bog fra Lene Tangaard og Christian Stadil ”I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ”, som vi mener præsenterer gode tanker om det at være innovativ og skabe de rigtige rammer for at tænke kreativt.

I forhold til velfærdsinnovation arbejder Dios Consulting særligt med følgende:

  • Procesdesign og facilitering
  • Problemidentikation og formulering
  • Idegenerering
  • Prioritering og konkretisering af ideer
  • Udarbejdelse af implementeringsplaner og implementeringsbistand

For yderligere oplysninger om vores arbejde med velfærdsinnovation kontakt:

Adm. direktør Kim Pedersen, E-mail: kim@diosconsulting.dk