ORGANISATIONSANALYSE OG -UDVIKLING

Analyse og udvikling af organisationers opgaver, struktur, design, processer, systemer, kultur og kompetencer er en afgørende forudsætning at organisationen kan fastholde og udvikle sine resultater, god opgaveløsning og den bedst mulige anvendelse af organisationens ressourcer og kompetencer.  Udvikling i forhold til organisatoriske succesparametre er derfor afgørende hvis en organisation skal realisere sit fulde potentiale. Det gælder for både offentlige og private organisationer.

Dios Consulting arbejde med organisationsanalyse og – udvikling bygger på følgende tilgang og filosofi:

  • at effektive og højtpræsterende organisationer løbende gør status på og udvikler sig på følgende centrale parametre der i sammenspil understøtter organisationens strategi og resultater: Opgaver, Arbejdsprocesser, Struktur, Systemer og styring, Kompetencer og Kultur
  • at faktabaseret resultatstatus og organisatoriske målinger er et vigtigt afsæt for at skabe en bred accept af resultatet og målrette arbejdet med at videreudvikle organisationen
  • at udvikling og læring er mest effektiv når den foregår i tæt tilknytning de daglige opgaver, med medinddragelse af både medarbejderne og mellemledere og en klar rammesætning fra ledelsen der bygger på en konkret analyse af status og udviklingsbehovene

Model for centrale parametre i organisationsanalyse og – udvikling

Indenfor organisationsanalyse og – udvikling arbejder Dios Consulting særligt med følgende:

Dios Consulting har blandt arbejdet for følgende kunder inden for organisationsanalyse og – udvikling: Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen, Brøndby Kommune, Dansk Sygeplejeråd, Egedal Kommune, Erhvervsskoler, Kommunale jobcentre, Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Statens Administration/ Økonomistyrelsen, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Forsikring & Pension

Læs mere i de 3 cases: