STRATEGIUDVIKLING OG IMPLEMENTERING

Succesfulde organisationer har løbende et solidt indblik i deres strategiske situation og mulighedsrum.  Store og hastige forandringer stiller krav til at organisationer og virksomheder har en klar strategi og en effektiv strategiimplementering som sikrer retning, reaktionsevne og handlekraft hos ledere og medarbejdere. Strategier bliver imidlertid først til virkelighed når de eksekveres. Derfor er det afgørende at der investeres ledelsesfokus på og organisatorisk energi at de kloge strategipapirer omsættes til praksis og (målbare) handlinger på alle niveauer i organisationen.

Dios Consultings bistand til strategisk analyse, strategiudvikling og – implementering bygger på følgende principper:

 • Strategisk analyseramme og udviklingsforløb designes i tæt dialog med vores kunders ledelse
 • Et hypotese- og potentialedrevet analysedesign, så vi undgår unødigt ressourcekrævende analyser.
 • Vi udfordrer organisationens strategiske valg – samtidig med at vore anbefalinger er realiserbare og stærkt forankret i organisationen.
 • Organisationens ledelse og nøglemedarbejdere involveres løbende i arbejdet med strategiudvikling og – implementering. Det er fundamentet for forankring og strategisk handlekraft.
 • Retningsgivende og meningsfuldt ”oversættelse” af strategien fra det overordnede strategiske niveau til mellemledernes og medarbejdernes operationelle virkelighed gennem systematisk brug af implementeringsplaner, kommunikation og fælles sprog, visualisering af strategien og opfølgning på handlinger.

Indenfor strategiudvikling og – implementering arbejder Dios Consulting særligt med følgende:

 • Strategisk grundlag: Vision, mission og værdier
 • Strategisk analyse (PDF-produktblad)
 • Strategisk fokus (strategiske temaer og indsatsområder)
 • Strategisk operationalisering og implementering
 • Mål og resultatstyring
 • Balanced Scorecard
 • Strategikort
 • Forandringsteori
 • Brugermåling som strategiudviklingsværktøj (PDF-produktblad)

Dios Consulting har blandt andet arbejdet for følgende kunder inden for strategiudvikling og -implementering: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bane Danmark, Beredskabsstyrelsen, Dansk Energi, DSB, Hillerød Kommune, Kommunale Jobcentre, Københavns Kommunes Beskæftigelses og Integrationsforvaltning, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet.

Læs mere i de 2 cases: