Velfærdslederens rolle i forandring i et forskningsmæssigt perspektiv

Dios sætter fokus på de roller der knytter sig til den fremtidige opgavevaretagelse som leder på velfærdsområdet – udfordringer og muligheder. For at få et forskningsmæssigt perspektiv på, har Dios haft samtale med professor i evaluering og organisationsudvikling Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg Universitet. Læs mere her.